Kropsterapi

Kropsterapi er et anerkendt terapeutisk værktøj til at arbejde med krop og sind. Baseret på afprøvede teknikker; massageteknikker, åndedrætsteknikker, mobiliserende ledfrigørelse, pulserende bevægelser og eventuelt samtaleterapi er kropsterapi en effektiv måde at skabe velvære og sundhedsforbedringer på. Kropsterapeutisk behandling kan også afhjælpe de gener og smerter, som et moderne menneske kan få i en travl hverdag, hvor både stress og gener i kroppen indfinder sig med jævnlige mellemrum – for nogle er de konstante og kroniske.

Kropsterapi styrker kroppens evne til at helbrede sig selv. Kroppen er nemlig allerede udstyret med de redskaber, der skal til for at restituere, pleje og forbedre sin egen sundhed. En kropsterapeutisk behandling iværksætter denne proces og fremmer kroppens eget arbejde. Det er en medicinfri behandling, som foregår på en briks, og den kræver ikke lange genoptræningsforløb.

Læs mere om

Hvorfor og hvad kan kropsterapi hjælpe

Læs mere om

Kropsterapi hos Marcus

Læs mere om

Marcus’s tilgang med kropsterapi

Læs mere om

Kropsterapi forbinder krop og sind

Læs mere om

Hvordan foregår behandlingen

Læs mere om

Effekt af behandlingen

Hvem henvender kropsterapi sig til

 

Min kropsterapeutiske behandling er for alle – uanset alder, køn, fysiske og psykiske forhold. Den har nemlig gavnlig indvirkning på dit generelle velbefindende og din helbredsmæssige tilstand, hvilket øger din livskvalitet på en mærkbar måde. Derudover har kropsterapi en rigtig god effekt på at afhjælpe blandt andet følgende symptomer:

FYSISK

 • Nakkesmerter
 • Ryg- og lændesmerter
 • Diskusprolaps og Iskiassmerter
 • Frossen skulder, tennisalbue eller musseskader
 • Migræne og andre hovedpiner
 • Piskesmæld – Whiplash
 • Sportsskader – Forstuvninger
 • Overbelastningsskader
 • Kroniske smerter
 • Gigt
 • Fibromyalgi
 • Fordøjelsesproblemer

PSYKISKE

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Tankemylder
 • Følelse af ikke at være god nok
 • Negative følelsesmæssige mønstre i livet
 • Følelsesmæssige udfordringer fra ens barndom
 • Træthed eller koncentrationsbesvær
 • Energiforladt
 • Traumer
 • Livskriser
 • Selvværdsproblemer

Hvorfor kropsterapi?

 

Det særlige ved body sds kropsterapi er behandlingsformens unikke evne til at forbedre din sundhedsmæssige og følelsesmæssige tilstand. Om du kommer med en skade, gene eller en psykisk/følelsesmæssig udfordring i livet, som du ønsker hjælp til, eller du vil have en generel opgradering af dit helbred, er en kropsterapeutisk behandling et vigtigt værktøj.

Med dens fokus på forbindelsen mellem krop og sind, ligger der inden for det kropsterapeutiske fagområde et helhedsorienteret perspektiv, som gør behandlingen i stand til både at afhjælpe specifikke problematikker og styrke dit overordnede helbred. På den måde baner kropsterapien din vej til et bedre helbred, større balance og en forhøjet livskvalitet.

Ønsker du at prøve kropsterapi?

Kropsterapeutisk behandling hos Marcus Heller

En kropsterapeutisk behandling hos mig starter med en samtale, hvor jeg sporer mig ind på, hvilke problemstillinger jeg skal arbejde ud fra. Her kan du fortælle om dig selv, om din krop og dine følelser eller oplevelser i hverdagen, og hvad der har været med til at skabe et ønske om en kropsterapeutisk behandling hos dig. Det kan være ønsket om en bedre sundhedsmæssig tilstand eller en større forståelse for din krop, eller det kan være en skade eller en tiltagende smerte, som du gerne vil have væk.

Du kan modtage kropsterapien i Værløse og København

Afspænding og frigørelse gennem kropsterapeutisk behandling

Efter samtalen går vi over til den manuelle del af din kropsterapeutiske behandling. Den består af kropsmassage med særlig fokus på de områder, som du i vores samtale har udpeget som behandlingskrævende. Du kommer ned at ligge på ryggen med et tæppe over dig. Den første del af kropsterapien er en afspænding af muskel- og senehæfter for at skabe en åbning til kredsløbet gennem lymfesystemets affaldssystem. Denne åbning skaber jeg for, at din krop kan tømme ud gennem venerne, og det er afgørende for, at den senere får fuldt udbytte af behandlingen.

Mange af os er slet ikke bevidste om de mange spændinger, som vores kroppe bærer rundt på hver eneste dag. De er blevet en integreret del af vores krop, som vi først mærker, når vi bliver gjort opmærksomme på dem. Ved massage af muskel- og senehæfter opdager du spændingerne og oplever, hvordan de løsner sig op og forsvinder ud af kroppen.

I kropsterapibehandlingen vil jeg frigøre dine albueled, håndled, fingerled, fodled, knæled og lyske alt efter behov. Og hvis du ønsker det, inkluderer jeg en lettere frigørelse af din nakke.

Under den sidste del af den manuelle behandling ligger du på maven med hovedet hvilende let nedad og armene støttet. Ved hjælp af rygmassage finder jeg ud af, hvor dine blokeringer langs rygsøjlen sidder og løsner dem. Efter massage af ryg og baller er du klar til at få manipuleret ryg og bækken, hvis det er nødvendigt.

Afspænding og frigørelse gennem kropsterapeutisk behandling

Efter samtalen går vi over til den manuelle del af din kropsterapeutiske behandling. Den består af kropsmassage med særlig fokus på de områder, som du i vores samtale har udpeget som behandlingskrævende. Du kommer ned at ligge på ryggen med et tæppe over dig. Den første del af kropsterapien er en afspænding af muskel- og senehæfter for at skabe en åbning til kredsløbet gennem lymfesystemets affaldssystem. Denne åbning skaber jeg for, at din krop kan tømme ud gennem venerne, og det er afgørende for, at den senere får fuldt udbytte af behandlingen.

Mange af os er slet ikke bevidste om de mange spændinger, som vores kroppe bærer rundt på hver eneste dag. De er blevet en integreret del af vores krop, som vi først mærker, når vi bliver gjort opmærksomme på dem. Ved massage af muskel- og senehæfter opdager du spændingerne og oplever, hvordan de løsner sig op og forsvinder ud af kroppen.

I kropsterapibehandlingen vil jeg frigøre dine albueled, håndled, fingerled, fodled, knæled og lyske alt efter behov. Og hvis du ønsker det, inkluderer jeg en lettere frigørelse af din nakke.

Under den sidste del af den manuelle behandling ligger du på maven med hovedet hvilende let nedad og armene støttet. Ved hjælp af rygmassage finder jeg ud af, hvor dine blokeringer langs rygsøjlen sidder og løsner dem. Efter massage af ryg og baller er du klar til at få manipuleret ryg og bækken, hvis det er nødvendigt.

Åndedrættet er en brobygger i kropsterapi

I den kropsterapeutiske behandling spiller dit åndedræt en meget vigtig rolle. Den har stor betydning for din krops reaktioner på massagen og effekten af din behandling, og den er med til at bygge broen mellem din krop og dit sind.

Under behandlingen guider jeg dig i at bruge åndedrættet for på den måde at nå dybere ind i dine spændinger og åbne op for dit energisystem. Her lærer du en række værdifulde teknikker, som har direkte indvirkning på din krops helingsproces, på din oplevelse af velvære og på dit generelle velbefindende.

Kropsterapi ved
Marcus Heller

 

Som klient hos Marcus er du i hænderne på én af Danmarks bedste og mest erfarne kropsterapeuter. Han er ekspert inden for behandling af stress, angst og kroniske smertelidelser. Med sin store viden om sammenhængen mellem krop og psyke har han en sjælden evne til at se din problematik i en større sammenhæng og tage fat om dens dybere årsager.

Med over 20 års erfaring som kropsterapeut har Marcus udført mere end 20.000 behandlinger, og gennem 14 år som underviser har han uddannet mere end 1000 elever i kropsterapi. I 2012 grundlagde han Totum, der i dag er Danmarks største skole for kropsterapi. Selv var han blandt de første, der blev uddannet kropsterapeut på Body SDS-skolen i Danmark. Siden har han i flere år undervist elever på Manuvisions toårige behandleruddannelse i København og Århus i både behandling og træning, inden han grundlagde Totum.

Marcus er desuden uddannet kost- og ernæringsvejleder fra Institut for Optimal Ernæring,
NLP-mastercoach, traumeterapeut og kognitiv samtaleterapeut

Marcus har gennem en længere årrække både taget uddannelse hos og samarbejdet med nogle af Danmarks bedste osteopater. Derigennem har han opnået en stor viden om den manuelle del af den kropsterapeutiske behandling og forståelse af kroppen og heling ud fra en osteopats perspektiv.

Du kan modtage kropsterapien i Værløse og København

Marcus’ tilgang til kropsterapi

Min tilgang til mine klienter er altid at lytte til deres fortællinger og herudfra vurdere, hvordan jeg skal hjælpe dem fysisk og psykisk. Jeg ser i min kropsterapibehandling på de sammenhænge, der er i din krop, som gør, at et nakke- eller rygproblem sagtens kan være opstået af en anden skade. Er du kommet med for eksempel lændeproblemer, kan det sagtens være fordi, din ankel eksempelvis har været forstuvet tidligere, eller der har været problemer med dit knæ, og måden, hvorpå din krop har kompenseret (og måske stadig gør det), er medvirkende årsag til dine ryg-/lændeproblemer. Omvendt, så kan problemer i lænden være medvirkende årsag til smerter i knæet. Derfor er min tilgang altid at se på helheden.

Jeg ser også på, om du har de rette fysiske betingelser for at have det godt, eller vi skal tale om din kost, motion eller fysisk og psykisk egen tilstand. Hvis det gennem din fortælling viser sig, at det vil have større helbredmæssig effekt at prioritere din mentale tilstand, vil udgangspunktet for din behandling være årsagen til den følelsesmæssige stresstilstand, som ligger bag dine fysiske udfordringer.

Jeg leder efter årsagerne bag de problemer, der på forskellig vis kan give sig til udtryk gennem kroppen. Jeg ser på, hvordan psyke og krop påvirker hinanden. Mange gener skyldes overbelastning – enten fysisk på grund af sportsskader, graviditet, overvægt eller et fysisk krævende arbejde eller psykisk på grund af et mentalt krævende arbejde, et hektisk familieliv, en pårørenderolle eller traumatiserende hændelser, eller simpelthen fordi vi har nogle belastende mønstre eller følelser med fra barndommen, som stadig er med til at præge vores liv.

Er den følelsesmæssige overbelastning længerevarende, kan den resultere i mange former for psykiske og fysiske gener som angst, indre uro, søvnproblemer, hjertebanken, energiforladthed, betændelsestilstande, hovedpine, nakke- og rygsmerter, muskel- og ledsmerter, problemer med at blive gravid og fordøjelsesproblemer.

Kropsterapi er en måde at arbejde med krop og psyke på, som er grundlagt på forestillingen om, at de hænger sammen som en helhed

Kropsterapi forbinder krop og sind

 

Kropsterapi er en måde at arbejde med krop og psyke på, som er grundlagt på forestillingen om, at de hænger sammen som en helhed. Sådan som jeg ser det, er menneskets fysiske og mentale jeg én samlet organisme, som kan fungere optimalt under de rigtige forudsætninger.

Kropsterapeutisk behandling sætter krop og sind i forbindelse med hinanden ud fra tanken om, at årsagen til smerten ikke nødvendigvis sidder det sted, hvor smerten er mærkbar eller synlig. Alt hvad vi oplever, dét vi ser, hører, føler og mærker, både positivt og negativt, efterlader sig spor i vores kroppe på forskellig vis. Kropsterapi forener krop og sind gennem et holistisk syn på mennesket, hvor vi ikke bare skal behandle smerter eller gener, men finde og løse årsagerne bag dem.

Min kropsterapi er en behandling af hele dig. Den skaber “rum” for dig som menneske på både et fysisk og psykisk plan. Under behandlingen sætter vi gang i dit kredsløb og aktiverer en gennemstrømning i din krop. På den måde kan jeg løsne op for spændinger i din muskulatur, arbejde med inflammationer i dine sener og hævelser omkring dine led. Når jeg løser op for dine spændinger, skaber jeg en bedre blod- og lymfecirkulation, og det giver din krop fornemmelsen af at blive renset ud både fysisk og psykisk. Med min kropsterapi understøttes din krop i at helbrede sig selv, og du oplever en væsentlig forbedring i din sundhedstilstand.
Ved nogle behandlinger vil det være følelsesmæssige forhold, som træder mest frem, og her vil jeg bruge mine uddannelser og værktøjer i kognitiv samtaleterapi, traumeterapi, indre barn-terapi m.m. som den primære eller understøttende behandling.

Praktisk information og priser

Effekten af kropsterapeutiske behandling

Jeg har et helhedsorienteret syn på mennesket. Min kropsfilosofiske holdning er derfor den, at krop og sind hænger sammen og påvirker hinanden – på godt og ondt. I en kropsterapeutisk behandling hos mig vil du derfor komme i kontakt med begge dele på en mærkbar og betydningsfuld måde, og det har en vedvarende effekt.

Du lærer dig selv bedre at kende og får en større indsigt i din krop, dit sind og din krops hierarki. Du vil således både mærke, forstå og få viden om, hvordan eksempelvis travlhed eller stress kan give sig til udtryk fysisk, eller hvordan traumatiske oplevelser kan efterlade synlige spor i din krop i form af muskelspændinger, migræne eller rygsmerter.

I modsætning til specialister inden for særlige områder af kroppen behandler jeg ikke smerter, gener eller skader isoleret, men som en del af en større helhed. Din krop og dit sind er én samlet organisme med potentialet til at fungere gnidningsfrit. Min kropsterapi hjælper dig med at udleve dette potentiale, så du kan opnå maksimal livskvalitet og velvære i din hverdag.

Min kropsterapi forebygger og helbreder desuden en lang række symptomer. Og uanset alder og fysik har alle gavn af behandlingen. Mit kropsterapeutiske arbejde er baseret på fagvidenskabelig indsigt i behandlingens gavnlige effekter. Min viden om sammenhængen mellem krop og sind favner bredt, og en behandling hos mig er derfor også en indføring i dit eget systems opbygning og dets funktioner. Under behandlingen deler jeg min viden med dig og vejleder dig i at få det fulde udbytte af dit systems sammensætning. Her får du både en mærkbar behandling af din krop og dit sind og ny viden om deres forbindelse og potentiale baseret på min mangeårige erfaring som kropsterapeutisk behandler.