Marcus Hellers tilgang til kropsterapeutisk behandling

Marcus behandler dig på baggrund af sin mangeårige praktiske erfaring kombineret med sin teoretiske viden om kroppen og sindets gensidige påvirkning. Hans kropsterapi bygger på fagvidenskabelig indsigt i behandlingens gavnlige effekter. Som uddannet traumeterapeut og samtaleterapeut møder du i hans klinik i København en af de bedste og mest erfarne behandlere i Danmark, der virkelig ved, hvor vigtigt det er, at både krop og psyke er i balance.

I modsætning til specialister inden for særlige områder af kroppen behandler Marcus ikke smerter, gener eller skader isoleret, men som en del af en større helhed. Din krop og dit sind er én samlet organisme med potentialet til at fungere gnidningsfrit. Hans kropsterapi hjælper dig med at udleve dette potentiale, så du kan opnå maksimal livskvalitet og velvære i din hverdag.

Læs mere om

Kroppens hierakier
er nøglen

Læs mere om

Hvordan bruges kroppens hierakier

Læs mere om

Fysisk eller psykisk pres kan give smerter

Kroppens hierarki er nøglen i din kropsterapeutiske behandling

 

Din krop arbejder ud fra et hierarkisk system, som jeg som din behandler bør være opmærksom på i mit arbejde med at afhjælpe dine gener eller smerter. Kroppens hierarki er enormt vigtigt at forstå i forhold til din krops helingsmekanismer og generelle velbefindende. Det er indsigten i dette hierarki, der er afgørende for resultaterne af din kropsterapeutiske behandling. Kroppen tager nemlig helt bogstaveligt energi fra nedre dele af hierarkiet for at bruge det i de øvre dele. Proteiner fra muskler og fedtdepoter omdanner din krop til sukker, så hjernen og nervesystemet kan bruge det, såfremt den har behov for det.

Mange behandlere ser desværre isoleret på en gene eller smerte. Kommer du med en smerte i knæet, er det kun den smerte, du bliver behandlet for. Din gene bliver behandlet lokalt som en isoleret del af din krop. Ofte er der imidlertid ikke bare én gene, men flere, og det kan netop være en indikator på, at det ikke er et lokalt problem, du står med, men at vi skal se på nogle af de højere niveauer i kroppens hierarki; mave-/tarmsystemet, hjertet, lungerne, kredsløbet eller hjernen for at finde ud af, hvor problemet stammer fra. Den viden har stor betydning for din behandling. Det er viden, som jeg har fået gennem mange års erfaring samt ved at studere smertevidenskab og lave kurser og uddannelse sammen med osteopater.

Ønsker du at booke en behandling med Marcus?

Kroppens hierarki

1 – hjernen og nervesystemet

Øverst i kroppens hierarki befinder sig hjernen og nervesystemet. Her kan der være fysiske, psykiske og kemiske udfordringer. De kemiske kommer af eksempelvis medicin- eller alkoholforbrug. De psykiske problemer kan være i form af stress eller følelsesmæssige barrierer, mens de fysiske kan være for megen træning og for lidt søvn. Hjernen har brug for sukker til at klare de udfordringer, den er ude i, og den skelner ikke mellem fysiske og psykiske. Den nedprioriterer bare en række fysiske forhold for at håndtere den stress, som den bliver udsat for. Umiddelbart er stress en overlevelsesmekanisme, som er god for os, idet den udløser kortisol, og sammen med blodsukkeret er det med til at sikre os overlevelse i en presset situation. Men små stressorer kan hjernen ikke kende forskel på, så oplever den stress i en længere periode, bliver en række fysiske forhold i kroppen nedprioriteret på en uhensigtsmæssig måde.

 

Bruger du din krop fysisk ved eksempelvis at løbe en tur, vil din krop helt naturligt have brug for heling efterfølgende af den fysiske belastning, det er at løbe (eller anden motion). Men hvis din hjerne har travlt med at bruge energi på at håndtere stress eller et følelsesmæssig traume, kan din krop ikke få den nødvendige energi, som den skal bruge til at hele, og det kan resultere i gener eller smerter. Den væsentlige læring, som vi kan tage med os herfra, er at se på de bagvedliggende problematikker for at hjælpe kroppen med at hele naturligt.

2 – Blodcirkulationen

Blodcirkulationen indtager andenpladsen i kroppens hierarki. Sidder du meget på kontoret og måske også, når du transporterer dig frem og tilbage til job, er din blodcirkulation ikke så høj. Det bliver den af, at du rører dig. Er din blodcirkulation ikke god, svækkes dine muskler og dit væv, så det ikke fungerer optimalt. Hvis du eksempelvis sidder på kontoret fem dage i ugen og spiller badminton en gang, vil du måske opleve, at du ikke kan præstere optimalt (og måske føler smerter eller ubehag), når du spiller badminton, fordi dine muskler og dit væv ikke er gearet til det. I løbet af de fem dage, hvor du har siddet på kontoret, er der ikke skabt den blodgennemstrømning ud til muskler og led, der skal til, for at du er klar til at spille fodbold. Det, vi her skal arbejde med, er metoder til, hvordan du kommer op at stå mere i løbet af din arbejdsdag, går en tur og får noget frisk luft, og hvordan du lærer at trække vejret dybt en gang imellem. Hvis du har udfordringer i forhold til dette andet parameter i kroppens hierarki, vil det være fordelagtigt at tale om din levemåde og dine vaner for at forbedre din sundhedsmæssige tilstand.

3 – Organer og mave-/tarmsystem

Parameter tre i kroppens hierarki omhandler dine organer eller mave/-tarm systemet, som er et område, kroppen bruger rigtig meget energi på. Her optager vi vores vitaminer og næring, og tilføres området ikke de rigtige stoffer gennem vores fødevareindtag, eller får det ikke nok af dem, er det det samme som at undlade at komme benzin på sin motor. Din hjerne veksler mellem de to tilstande fight and flight og rest and digest, og befinder du dig størstedelen af tiden i førstnævnte tilstand, kan det give dig problemer med eksempelvis dit fordøjelsessystem. Det kan være oplagt at kigge på, hvis du kommer og siger, at du er oppustet efter et måltid, eller at du føler dig træt efter du har spist. Men der er rigtig mange gener og smerter i kroppen, som kan have sit udgangspunkt i en fordøjelse, der ikke fungerer optimalt. Her vil det være hensigtsmæssigt at se på, om du har nogle stressrelaterede udfordringer og dernæst arbejde med de lavpraktiske forhold omkring kost og motion.

4 – Muskler, led og knogler

I kroppens hierarki er parameter fire dér, hvor vi tit ser problemerne komme til syne. Det er den muskuloskeletale del af kroppen, altså muskler, led og knogler. Og netop herfra henter hjerne- og nervesystemet energi. Har du stress- eller følelsesmæssige udfordringer, kan de give sig til kende fysisk i dine muskler eller led. Det er typisk ikke bare en enkelt muskel, der værker, eller ét område, der volder problemer, men flere steder på kroppen. Den manuelle del af en kropsterapeutisk behandling er en væsentlig del af din krops helingsforløb, og her tages der fysisk hånd om dine gener ved hjælp af kropsbehandling.

Kroppens hierarki er enormt vigtigt at forstå i forhold til din krops helingsmekanismer og generelle velbefindende

Hvordan bruger vi kroppens hierarki?

Det, vi behandlere skal bruge vores viden om kroppens hierarki til, er at finde ud af, hvor du er presset andre steder, og behandle dig som en helhed. Kommer du for eksempel med en rygskade, som du gerne vil have behandlet, fortæller du til samtalen, at du måske drikker lidt for meget, fordi du ligger i skilsmisse og derfor sover dårligt. Her er der nogle andre forhold, jeg som din behandler også skal arbejde med, for at du kan blive smertefri. Os kropsterapeuter og behandlere generelt skal være ”ekspertgeneralister” frem for specialister for at kunne forstå, hvor du som klient har behov for hjælp. Derefter kan vi under selve behandlingen blive specialister. En måde, hvorpå du kan sikre dig en helhedsorienteret behandling baseret på ovenstående viden, er at spørge ind til, om de har viden og behandler ud fra kroppen hierarkier.

Fysiske og psykiske gener og smerter overlapper ofte hinanden. Hvis din behandler ikke sætter ind det rigtige eller de rigtige steder, er der sandsynlighed for, at du ikke bliver smertefri, eller at dine problemer opstår igen såsom ved tilbagevendende hovedpiner, lænde- eller rygsmerter. Oplever du eksempelvis at have problemer med at blive gravid, bør din behandler ikke bare se på, hvordan dit hormonelle system fungerer, men også om du bærer rundt på en følelsesmæssig tung baggage eller på anden måde er stresset, så din krop prioriterer håndteringen af denne, og derfor gør det svært for dig at blive gravid. Din behandler er altså nødt til at se på årsagen og ikke på symptomet, hvad mange fejlagtigt gør.

En fiktiv case kan illustrere væsentligheden i at finde og løse årsagerne bag de smerter eller gener, som kan vise sig fysisk

Fysisk eller psykisk pres kan give smerter

Træner du seks dage i ugen og arbejder 40-50 timer ugentligt, kan du være fysisk mærket af stress. Men det kan lige så vel være et følelsestraume, der forhindrer dig i at få et optimalt helbred, fordi din krop fravælger fysiologiske forhold for at håndtere dine følelsesmæssige udfordringer. Min viden og evne til at vurdere, hvor jeg skal sætte ind sammen med dig, gør min behandling effektiv og i stand til at arbejde specifikt med årsagen og ikke bare symptomerne. Jeg har en kæmpe værktøjskasse med forskellige massageteknikker, åndedrætsteknikker, mobiliserende ledfrigørelser, traumeterapi og samtaleterapi samt råd og vejledning til, hvordan du selv kan skabe en forandring og tage en beslutning om, at du ikke længere vil have smerter.

I forhold til kroppens øverste hierarki kan man på en lidt simpel måde forklare det sådan her:
Kroppen bliver presset/stresset kemisk, når den for eksempel både skal nedbryde/takle medicin, alkohol, dårlig ernæring og andet. Den bliver presset/stresset fysisk ved at dyrke for meget motion, sove for lidt m.m. – og igen bliver den presset/stresset, når den mærker følelsesmæssig stress som arbejdspres, udfordringer i parforholdet eller andet, der udfordrer os følelsesmæssigt. Den følelsesmæssige stress er en af de meget store stressorer i dag.

En anden måde at forklare det på er ved at rejse langt tilbage i tiden, hvor vi mennesker skulle bruge stress til at kæmpe for vores mad eller måske flygte fra farlige dyr. Stress var en naturlig del af vores liv og en nødvendighed for at overleve. I dag er der bare ikke nogen bjørn, som vi skal slås med eller flygte fra (heldigvis), og mad kan vi bare gå i supermarkedet efter. Men stressorerne kommer i form af deadlines på jobbet, parforhold, at være forældre, at være ung i en præstationsfyldt verden osv. Mange stressorer viser sig også på baggrund af den følelsesmæssige baggage, vi bærer med os gennem livet. Det er den, der bestemmer, om vi er gode til at sige fra, sætte grænser, være præstationsmennesker, kontrolmennesker eller i det hele taget føle, at vi er gode nok, som vi er, og måske af den årsag presser os selv på arbejdspladsen eller privat for at leve op til at være god nok.

En klient hos mig kunne for eksempel have en del arbejdspres og måske også nogle udfordringer i parforholdet. Så kunne en måde at dæmpe denne stress på være at drikke et par glas rødvin eller tre hver dag for at tage toppen af stressen, men det indvirker desværre på søvnen, som ikke bliver så god og måske kun på fem-seks timer. Denne klient er på den måde udfordret stressmæssigt på både den fysiske, psykiske og kemiske del af nervesystemet.

Det er klart, at når det både er noget fysisk og psykisk, som er motorer (det er det tit, da de påvirker hinanden) og skaber problemer hos klienten, så vil vi arbejde i begge retninger, men ud fra, hvad der er den største trigger/motor og sætte ind dér for at skabe de bedste betingelser for, at kroppen kan hele. Derved kan vi arbejde os ned gennem kroppens hierarkier/motorerne, så klienten kan blive fri for årsagerne til generne.

Hvis dine gener eller smerter primært skyldes psykiske eller følelsesmæssige udfordringer, så vil vi først skulle se på, om det er et chock/traume(r) eller et udviklingstraume(r), der skaber dine problemer. Herefter vil en del af behandlingen, som stadig er kropslig, være samtaleterapi med værktøjer som indre barn-psykologi og karakterstruktur. Når både fysiske og psykiske forhold skaber problemer hos dig, vil vi arbejde med begge dele, men med udgangspunkt i, hvad der er den største udløser og sætte ind dér for at skabe de bedste helingsbetingelser for din krop. Derved kan vi arbejde os ned gennem din krops hierarki, så du kan blive fri for årsagerne til generne i dit liv.

Praktisk information og priser