Kropsterapi til funktionelle lidelser

Kropsterapeutisk behandling til funktionelle lidelser

kropsterapi til funktionelle lidelser

At have en funktionel lidelse kan være forbundet med stor frustration både over de fysiske og psykiske gener, som den medfører, og over mangel på anerkendelse fra din omverden. Håndbog om funktionelle lidelser udgivet af Sundhedsstyrelsen skriver følgende om funktionelle lidelser:

”Under normale forhold er hjernen god til at skelne mellem væsentlig og uvæsentlig information og vurdere, om der er fare på færde. Når kroppen gennem længere tid har produceret en masse symptomer, kan hjernen dog komme til at fejltolke, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt, og det kan være med til at sætte kroppen i en unødvendig alarmtilstand. Dette bidrager til at vedligeholde eller forstærke symptomerne, og hjernen sættes på overarbejde. Det er derfor, mennesker med en funktionel lidelse kan være trætte, selvom de har sovet, og mange føler de får svært ved at huske eller koncentrere sig.”

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen af, hvordan en funktionel lidelse føles? Har du også oplevet uforklarlig træthed, hukommelsessvigt eller koncentrationsbesvær? Hvis du har en funktionel lidelse, kan du opleve, at det kan være svært for dine omgivelser at forstå. Måske du også selv går i stå, når du gerne vil forklare, hvordan og hvorfor du har det svært.

Du har kropslige og mentale udfordringer i din hverdag, det kan være smerter, fordøjelsesproblemer eller hovedpine, men de giver sig ikke nødvendigvis til kende på en måde, som er tydelig for andre eller for dig selv, når du ser dig i spejlet, og derfor kan du blive mødt med uforståenhed eller skepsis fra dine omgivelser. Det er vigtigt både at tage hånd om de symptomer, som du oplever, og om de følelser, som du mærker, i forbindelse med din lidelse. Og du kan få hjælp til begge dele.

Læs mere om

Marcus Hellers behandling af funktionelle lidelser

Læs mere om

Samtaleterapi plus kropsterapi er lig med effektiv behandling af din funktionelle lidelse

Læs mere om

Kropterapiens helhedsorienterede tilgang til funktionelle lidelser

Kroppen med en funktionel lidelse

Har du en funktionel lidelse, vil du opleve kropslige symptomer på den, men der er ikke nødvendigvis en påviselig fysisk årsag til den. Symptomerne kan omfatte smerte, træthed, udmattethed, hovedpine, fordøjelsesproblemer, åndedrætsbesvær og andre generelle helbredsmæssige problemer. Forskning inden for området tyder på, at stress, angst og andre følelsesmæssige faktorer kan have stor betydning i udviklingen af funktionelle lidelser.

Studier peger på, at din hjerne kan udvikle større følsomhed over for smerte fra et bestemt sted i kroppen. Nerveceller kan lære at genkende bestemte signaler fra din krop. Henover tid kan nerveceller således blive mere følsomme over for bestemte signaler, som din krop sender, og begynde at reagere hurtigere og kraftigere. Denne proces kan sprede sig til andre dele af din krop, der begynder at sende signaler, som nervecellerne reagerer på, og det resulterer i en tiltagende følsomhed flere steder i din krop.

Dine arbejdsforhold og sociale omgivelser spiller også en rolle i forhold til symptomerne på en funktionel lidelse. Stress og bekymringer samt ydre pres kan vedligeholde eller sågar forstærke dine symptomer. Derfor er det væsentligt, at du anskuer din lidelse på en helhedsorienteret måde og behandler ikke bare symptomerne på den, men årsagen til den, og de forhold i din tilværelse, som har en betydning for måden, den giver sig tilkende på. Du skal ikke bare hjælpes af med dine gener, men hjælpes til, at din lidelse forsvinder uden at komme tilbage.

PFFL vil gerne give Marcus Heller fra Lifebalance den største anbefaling

“Marcus er en fantastisk dygtig terapeut og behandler og har med sin store viden og erfaring været med til at gøre PFFL’s Online Webinar “Forstå dine smerter & lev lettere” med en funktionel lidelse, til en kæmpe succes.

Marcus er anbefalet af flere medlemmer, som han har hjulpet.

Han kan vejlede og behandle folk om hvorfor, der er så mange, der oplever uforklarlig træthed, hukommelsessvigt eller koncentrationsbesvær og mange flere frustrerende og til tider opslidende smerter, og uforklarlige syntomer, ved en funktionel lidelse. Hvor vi tit oplever, at ingen kan hjælpe med de smerter og uforklarlige ting ens krop tilbyder en, vil Marcus kunne hjælpe lige netop dig.

Han har også online samtaleterapi, så står du og er frustreret over det, din krop byder dig, vil vi klart anbefale at kontakte Marcus. Med hjertet på rette sted, hans faglige dygtighed og de mange års erfaring om kroppen, er vi stolte over at have ham som Ambassadør i PFFL. Vi er ham dybt taknemmelig for hans hjælp.

Vi håber fremtiden kan byde på flere nye tiltag fra Marcus, som kan hjælpe vores medlemmer.
Er du medlem af PFFL får du 15% rabat til behandlingen.

Hermed den største anbefaling til Marcus Heller, Lifebalance i København & Værløse.”

PFFL Formand
Lone M. Jensen

Kropsterapeutisk behandling af funktionelle lidelser

Årsagen til, at nogle af mennesker får en funktionel lidelse, ved vi endnu ikke. Både sociale, psykiske og fysiske forhold ser ud til at have betydning for udviklingen af funktionelle lidelser og for den måde, de manifesterer sig i kroppen på. Det er viden, som er vigtig at rette sin opmærksomhed på, når det handler om at vælge en behandling. Du skal have hjælp både til dine fysiske udfordringer og til de følelsesmæssige aspekter omkring din lidelse.

Kropsterapi er en behandlingsform, som adresserer både dine kropslige og dine følelsesmæssige problemer ved en funktionel lidelse. Her arbejder vi med krop og psyke på samme tid, hvorfor en kropsterapeutisk behandling er særlig effektiv til at behandle problematikker opstået i et samspil mellem krop og psyke. Det er funktionelle lidelser. De sidder både kropsligt og giver fysiske spændinger, gener og kroniske smerter, de kan føre til infektionstilstande eller en autoimmun sygdom og meget mere.

Men funktionelle lidelser mærkes i høj grad også følelsesmæssigt. De kan give tankemylder og bekymringer, og de kan gøre det svært at være nærværende. At lidelsen kan være svær at se, kan også være dét, der følelsesmæssigt gør den svær at have. Derfor er kropsterapi effektiv til at hjælpe dig, der har en funktionel lidelse. Behandlingen er en terapeutisk tilgang, der fokuserer både på kroppens fysiske og følelsesmæssige oplevelser for at fremme helbredelse og trivsel og på de underliggende følelsesmæssige og psykologiske faktorer, der kan bidrage til symptomerne ved lidelsen.

Skal jeg hjælpe dig med din funktionelle lidelse?
Marcus Hellers behandling af funktionelle lidelser

 

Netop fordi dit hoved og din krop hænger sammen, er Marcus den rigtige til at behandle din funktionelle lidelse. Marcus behandler dig på baggrund af sin mangeårige praktiske erfaring kombineret med sin teoretiske viden om kroppen og sindets gensidige påvirkning. Hans kropsterapi bygger på fagvidenskabelig indsigt i behandlingens gavnlige effekter. Han har mange manuelle behandlingskurser inden for osteopati bag sig og er også uddannet traumeterapeut og samtaleterapeut – så du møder i hans klinikker i København og Værløse en af de bedste og mest erfarne behandlere i Danmark, der virkelig ved, hvor vigtigt det er, at både krop og psyke er i balance.

I modsætning til specialister inden for særlige områder af kroppen behandler Marcus ikke symptomerne på din funktionelle lidelse isoleret, men som en del af en større helhed. Din krop og dit sind er én samlet organisme med potentialet til at fungere gnidningsfrit. Hans kropsterapi hjælper dig med at udleve dette potentiale, så du kan få det væsentligt bedre og måske blive fri for din lidelse og derved opnå højere livskvalitet og velvære i din hverdag.

Marcus arbejder med kroppen som et ”hierarki”, hvor de enkelte lag påvirker hinanden. Hjernen og nervesystemet er det øverste niveau i hierarkiet. Det er her, der opstår stress, og det sætter kroppen i alarmberedskab. Det kan både være fysisk, psykisk og kemisk stress, der får kroppen til at reagere, og det er derfor vigtigt med et helhedsorienteret syn og en dybdegående viden om de fysiske og psykiske mekanismer, der er på spil. Marcus møder dig som menneske og går fagvidenskabeligt til værks i sin behandling af din funktionelle lidelse. Han giver dig en forståelse for dig selv og dit system.

Kropsterapi er en behandlingsform, som adresserer både dine kropslige og dine følelsesmæssige problemer ved en funktionel lidelse

Kroppens hierarki har betydning for din funktionelle lidelse

Mange behandlere ser desværre isoleret på en gene eller smerte. Kommer du med en smerte i maven, er det kun den smerte, du bliver behandlet for. Din gene bliver behandlet lokalt som en isoleret del af din krop. På den måde bliver du ikke afhjulpet din funktionelle lidelse, og dine følelsesmæssige udfordringer står du stadig med.

Din krop arbejder nemlig ud fra et hierarkisk system, som din behandling bør tage højde for i arbejdet med dine gener eller smerter. Kroppens hierarki er enormt vigtigt at forstå i forhold til din krops helingsmekanismer og generelle velbefindende. Det er indsigten i dette hierarki, der er afgørende for resultaterne af din kropsterapeutiske behandling. Kroppen tager nemlig helt bogstaveligt energi fra nedre dele af hierarkiet for at bruge det i de øvre dele. Proteiner fra muskler og fedtdepoter omdanner din krop til sukker, så hjernen og nervesystemet kan bruge det, såfremt den har behov for det.

Det, kropsterapeutiske behandlere skal bruge viden om kroppens hierarki til, er at finde ud af, hvor du er presset andre steder, og behandle dig som en helhed. Kommer du for eksempel med kroniske smerter, som du gerne vil have behandlet, og fortæller du til første samtale, at du er blevet moppet som barn, at du ligger i skilsmisse og også sover virkelig dårligt, er der nogle andre forhold, omkring f.eks. dit nervesystem og din krops heling/immunforsvar, som en behandler også skal arbejde med, for at du kan blive smertefri.

Kropsterapeuter og behandlere generelt skal være ”ekspertgeneralister” frem for specialister for at kunne forstå, hvor du som klient har behov for hjælp. Derefter kan de under selve behandlingen blive specialister. Ikke alle behandlere har denne viden og en måde, hvorpå du kan sikre dig en helhedsorienteret behandling baseret på ovenstående viden, er at spørge ind til, om de har viden og behandler ud fra kroppens hierarkier.

Fysiske og psykiske gener og smerter overlapper ofte hinanden. Hvis din behandler ikke sætter ind det rigtige eller de rigtige steder, er der sandsynlighed for, at det er symptombehandling, og at du ikke får det bedre, eller at dine problemer opstår igen. Har du en funktionel lidelse, som giver sig til kende i form af fysiske problemer og/eller smerter, bør din behandler også se på, om du bærer rundt på en følelsesmæssig tung baggage eller på anden måde er stresset. Så vil din krop nemlig prioritere håndteringen af de psykiske problematikker, og du vil derfor opleve en krop i alarmberedskab, som ikke heler. Din behandler er altså nødt til at se på årsagen og ikke på symptomet, hvad mange fejlagtigt gør.

Kropsterapi omfatter en række teknikker, der fokuserer på at øge din kropsbevidsthed og forbedre din kropsfunktion. Ved at anvende disse teknikker kan kropsterapien hjælpe dig med at opdage og forstå de underliggende årsager til din funktionelle lidelse. Dette kan omfatte at identificere stress, traumer eller emotionelle problemer, der kan påvirke din krop og forårsage symptomer hos dig.

Kropsterapi kan også hjælpe med at reducere stress og angst, hvilket kan have stor betydning for funktionelle lidelser.
Din funktionelle lidelse involverer både fysiske og psykiske faktorer, og derfor kan en omfattende tilgang til behandling være den mest effektive. Kombinationen af samtaleterapi og kropsterapi kan altså være en særlig gavnlig tilgang.

Marcus Hellers viden om din funktionelle lidelse

Marcus er uddannet i både dit fysiske og psykiske helbred og har indgående kendskab til den betydningsfulde forbindelse, der er mellem din krop og dit sind. Hans behandling af din funktionelle lidelse er derfor også baseret på fagvidenskabelig indsigt i dig som menneske. Marcus ved, at med en funktionel lidelse ligger svaret til at få det bedre i en integreret behandling med både kropsterapi og samtaleterapi.

Ethvert menneske er nemlig individuelt og har sit eget unikke system. Marcus tager udgangspunkt i dig og din særlige situation under behandlingen. Her får du en behandling, hvor det både er dit fysiske og psykiske helbred, der er i højsæde, og du får råd og vejledning til, hvordan du kan selv kan arbejde videre med at opnå sundhedsmæssig forbedring.

Har du symptomer på en funktionel lidelse, kan en behandling hos Marcus være en måde at tage hånd om det på. Ligesom behandlingen også kan være en god indgangsvinkel til at håndtere kriser, arbejdsmæssige eller private problemer, og på den måde kan han være med til at behandle nogle af de mest sårbare områder hos dig.

Marcus anvender sin viden og indføling til at mærke, hvor din ubalance befinder sig og giver sig kropsligt til udtryk. Med en række teknikker; massageteknikker, åndedrætsteknikker, frigørelse af mobiliserende led, pulserende bevægelser og samtaleterapi behandler han din lidelse og skaber en bedre balance i din krop og dit sind. Teknikkerne indvirker på din krops helbredende funktioner, så den er i stand til selv at arbejde hen imod at blive smertefri.

Hos Marcus bliver du altså behandlet for dine fysiske gener i forbindelse med din funktionelle lidelse, men du kan også bearbejde psykiske problematikker. Som uddannet traume- og kognitiv samtaleterapeut kan han hjælpe dig med at finde årsagen til din lidelse, så du kan forebygge, at du rammes af gener igen. Marcus er uddannet og erfaren i at tage udgangspunkt i din mentale trivsel, hvis det er her, du oplever størst udfordringer, eller hvis det under behandlingen viser sig, at der er nogle fysiske forhold, der står i vejen for, at du kan have det godt i og med din krop. Han går fagvidenskabeligt til værks i sin behandling af funktionelle lidelser og giver dig en forståelse for dit system, så du undgår tilbagefald og vedvarende gener.

Når Marcus er blevet anvendt som ekspertkilde i TV og magasiner, er det blandt andet på grund af hans fagvidenskabelige tilgang til kropsterapi. Hans behandlinger bygger på en bred viden om kroppens funktioner, som han har tilegnet sig både gennem sine uddannelser og sin mangeårige praktiske erfaring med klienter. Med sit holistiske perspektiv på mennesket behandler han både krop og sind, fordi han har et grundigt kendskab til den vigtige sammenhæng mellem dem.

Kropsterapiens virkning på funktionelle lidelser

 

Kropsterapi kan behandle din funktionelle lidelse ved at fokusere på at genoprette forbindelsen mellem dit sind og din krop. Funktionelle lidelser er kendetegnet ved fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved en fysisk sygdom eller skade. Dine lidelser kan skyldes en forstyrrelse i kommunikationen mellem din hjerne og din krop, og kropsterapi kan hjælpe dig med at genoprette denne vigtige kommunikation.

Kropsterapi kan også omfatte øvelser og bevægelser, der kan hjælpe dig med at forbedre din krops funktion og reducere dine smerte og dit ubehag. Behandlingen tager udgangspunkt i dine behov og ønsker for dit helbred og har det formål at bekæmpe symptomerne på din funktionelle lidelse og forbedre din livskvalitet.

Samtaleterapi plus kropsterapi er lig med effektiv behandling af din funktionelle lidelse

Samtaleterapi fokuserer på at hjælpe dig med at forstå de psykologiske faktorer, der kan bidrage til din funktionelle lidelse. Dette kan omfatte stress, angst, traumer eller andre emotionelle problemer, som du døjer med. Ved at arbejde med en terapeut kan du lære at identificere og tackle disse faktorer og reducere deres indflydelse på din kropsfunktion. Du vil også få hjælp til at udvikle strategier til at håndtere stress og angst, som ofte er med til at forværre din funktionelle lidelse.

På den anden side kan kropsterapi fokusere på at genoprette forbindelsen mellem din krop og dit sind og behandle fysiske symptomer, der kan være forbundet med funktionelle lidelser. Med pulserende massage, åndedrætsøvelser og lettere ledfrigørelse kan kropsterapi reducere smerte, forbedre din kropsfunktion og reducere dit stressniveau.

Når disse to former for terapi kombineres, kan de give dig en mere omfattende behandling. Samtaleterapi kan hjælpe dig med at identificere og forstå årsagen bag din funktionelle lidelse, og kropsterapi kan behandle dine fysiske symptomer. Samtidig kan kropsterapi også reducere dit stressniveau og forbedre din kropsbevidsthed, og det vil i sidste ende forbedre resultaterne af din samtaleterapi.

Kombinationen af samtaleterapi og kropsterapi er en mere helhedsorienteret tilgang til behandlingen af din funktionelle lidelse, der tager højde for både de fysiske og psykologiske faktorer, der bidrager til din lidelse. Med denne behandlingskombination kan du forbedre din helbredsmæssige tilstand, opnå et større kendskab til sammenhængen mellem din krop og dit sind og på den måde få mere glæde i din hverdag.

Marcus ved, at med en funktionel lidelse ligger svaret til at få det bedre i en integreret behandling med både kropsterapi og samtaleterapi

Kropsterapi behandler nervesystemet for at bekæmpe din funktionelle lidelse

Nervesystemet i din krop har stor betydning for, hvordan du mærker din funktionelle lidelse. Når du har en funktionel lidelse, har du brug for hjælp til at genoprette en balance i din krop, som er blevet ødelagt. Hertil er kropsterapi en gavnlig behandling, fordi den øger din bevidsthed omkring din krops signaler og reaktioner.

Kropsterapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på kroppen og dens bevægelser, og hvordan disse kan påvirke dine følelser, adfærd og sindstilstand. Når det kommer til behandling af funktionelle lidelser, som er lidelser, hvor der ikke findes en klar fysisk årsag til symptomerne, kan kropsterapi altså være en effektiv tilgang.

En kropsterapeutisk behandling af dit nervesystem involverer teknikker som dyb vejrtrækning, afspænding og massageteknikker. Disse teknikker kan reducere spændinger i din krop, som kan have en negativ indvirkning på dit nervesystem og bidrage til din funktionelle lidelse. Kropsterapi kan også hjælpe dig med at genoprette balancen i dit autonome nervesystem, som spiller en central rolle i reguleringen af din krops fysiske og mentale tilstand.

I kropsterapien arbejder vi med at skabe en forbindelse mellem din krop og dit sind, hvilket kan hjælpe dig med at identificere og tackle de underliggende følelsesmæssige og psykologiske faktorer, der kan bidrage til din funktionelle lidelse. Når du får et større kendskab til din krops signaler og reaktioner, vil du kunne opbygge større selvindsigt og lære at regulere din krops respons på stress og andre udfordringer.

Kropterapiens helhedsorienterede tilgang til funktionelle lidelser

Har du en funktionel lidelse, har du brug for en professionel behandler, som kan hjælpe dig med både dit fysiske og dit psykiske helbred. Marcus kan behandle fysiske gener og smerter eller skader, og han kan hjælpe dig med at opnå større overskud, mere energi og velvære. Han kan også tage hånd om dine psykiske problematikker, så du kan få en bedre hverdag, hvor du er optimalt fungerende både i krop og sind.

Marcus ser helhedsorienteret på dit helbred. Uanset om din funktionelle lidelse mest kommer til udtryk som en fysisk gene eller smerte, eller i højere grad er en psykisk udfordring for dig, så vil han behandle det i et helhedsorienteret perspektiv. Han anser din krop og dit sind som en sammenhængende enhed, der skal behandles som sådan, for at du kan udnytte dit fulde kropslige potentiale og få et godt fysisk og psykisk velbefindende.

Marcus kan på den måde hjælpe dig med at få mere glæde og energi i din hverdag. Du kan få viden om din krop og dit sind og deres gensidige påvirkning, og du kan blive vejledt i at behandle hele dit system, så det arbejder på optimal vis. Hos Marcus kan du få hjælp til sundhedsmæssig forbedring og til at skabe forandring, som kan mærkes både fysisk og psykisk.

Skal jeg hjælpe dig med din funktionelle lidelse?